Auteursrecht

De inhoud en werken op deze pagina’s die door de exploitant van de website zijn gemaakt, in het bijzonder teksten, foto’s en afbeeldingen, vallen onder het Duitse auteursrecht. Voor de verveelvoudiging, verwerking, distributie en elke vorm van exploitatie buiten de grenzen van het auteursrecht is de schriftelijke toestemming van de betreffende auteur of maker vereist. Downloads en kopieën van deze site zijn alleen toegestaan met voorafgaande schriftelijke toestemming. Voor zover de inhoud op deze site niet is aangemaakt door de exploitant, worden de auteursrechten van derden gerespecteerd. Inhoud van derden wordt met name als zodanig gemarkeerd. Mocht u toch een inbreuk op het auteursrecht constateren, informeer ons dan hierover. Als we kennis krijgen van eventuele overtredingen van de wet, zullen we deze inhoud onmiddellijk verwijderen.

Vertalen uit broncode: eRecht24